Unie moravských kouzelníků z.s. (dále jen UMK) je sdružením magických klubů působících na Moravě, dále jednotlivců v Čechách a na Slovensku. Sdružuje zájemce o kouzelnické umění z řad amatérů a profesionálů. Byla založena v roce 2001 ustavující valnou hromadou. Od 5. 11. 2016 je změna právního subjektu na Unie moravských kouzelníků, zapsaný spolek. 

Od počátku ji tvoří členové moravských kouzelnických klubů Nová scéna magie v Ostravě, Klub moderní magie v Přerově, Klub moderní a komické magie v Uherském Hradišti a Iluze klub Brno. Za nejvyššího představitele Prezidenta UMK byl zvolen Josef Poncza, který v této funkci působí i v současné době.

Na ustavující valné hromadě UMK v roce 2001 byl formou ankety zvolen kouzelník minulého století Mr. Pasparth (Jan Zaorálek), který byl následně také zvolen patronem moravských kouzelníků. UMK pravidelně uděluje ocenění Magický netopýr, které je uděleno členům unie za umělecké úspěchy v soutěžích, vzornou reprezentaci a podporu moderní magie. UMK také uděluje za mimořádný počin, podporu nebo reprezentaci moderní magie na světové úrovni či dlouhodobý přínos moderní magii nejvyšší ocenění Řád magické legie. Toto ocenění již získali:

Ing. Helmut Ziegler

Ing. Jiří Krejčí

PhDr. Alexander Gerič

Julius Nemeš

Karel Vaverka

Jaroslav Randáček

Lubor Fiedler

Josef Poncza

Zdeněk Schejbal

Jaroslav Hadaš

Lubor Kellner

Ladislav Horák

Mgr. Petr Kravčík

Ing. Karel Ocelík - in memoriam

Hlavním posláním UMK je organizovat 2x do roka Školu kouzel - tzv. magickou Posilovnu, jejíž náplní jsou odborné semináře, ukázky novinek od magických firem, prezentace začínajících juniorů a odborná konzultace s profesionálními kolegy, bazar rekvizit atd.. Magická Posilovna je organizována pod záštitou a za finanční podpory ČMS. UMK má přijímací ceremoniál a individuální členství. Řada příslušníků UMK je rovněž členy Českého magického svazu, který je považován za bratrskou organizaci. Dále UMK vydává 10x ročně měsíční kouzelnický bulletin s názvem Servanta, který vychází nepřetržitě již 16 let. UMK ve spolupráci s ptačí farmou Milana Šmelky organizuje dvoudenní letní Magic Open Fest v Postoupkách u Kroměříže.

Webové stránky: www.uniemk.eu

Facebook: >>UNIE MORAVSKÝCH KOUZELNÍKŮ>>

 

Adresa

Český magický svaz, z.s.
Modřínová 971
252 42 Jesenice u Prahy

Jsme členem FISM

logo fism

Přihlásit odběr novinek

Nahoru