Členem Českého magického svazu se muže stát každý vážný zájemce o moderní magii a kouzlení bez ohledu na jeho dosavadní kouzelnické zkušenosti a znalosti.

Základní podmínkou je mít vždy uhrazený členský poplatek na daný kalendářní rok. U nových členů je ještě podmínkou vyplněná přihláška do ČMS.

Základní výhody členství ČMS:
1. Sleva 20% - 50% na účastnické poplatky všech festivalů a seminářů podporovaných Českým magickým svazem.
2. Poloviční vstupné na Školu magie.
3. Doručení čtyř čísel časopisu Moderní magie až do vaší schránky.
4. Přístup do diskusní facebookové skupiny určené pouze pro členy ČMS.

 

Přihláška do ČMS

ZDE MŮŽETE VYPLNIT PŘIHLÁŠKU DO ČESKÉHO MAGICKÉHO SVAZU, z.s.

Přihláška on-line

 

Rozhodnete-li se poslat vyplněnou přihlášku do ČMS na vytištěném formuláři (ke stažení v v Soubory ve spodní části stránky), pošlete ji prosím na adresu: 

Český magický svaz, z.s.
Modřínová 971
252 42 Jesenice u Prahy

 

Členství v ČMS

V Českém magickém svazu. z.s. jsou čtyři kategorie členství:

1.  Člen ČMS - je plnoprávným řádným členem ČMS s veškerými právy a povinnostmi.

2. Přidružený člen ČMS - stávající nebo nový člen může příslušníky svojí rodiny (manželka, syn, vnučka apod.) přihlásit jako přidružené členy. Přidružený člen nedostává časopis Moderní magie, ale jinak je naprosto řádným a plnoprávným členem ČMS s veškerými právy a povinnostmi. Časopis mají přidružení členové v rámci rodiny jenom jeden, který je adresován na stávajícího člena ČMS.

3. Člen Junior - zvýhodněné členství pro juniory ve výši 50 % z řádného členského příspěvku. Junior obdrží dočasnou průkazku a získává stejné výhody jako řádný člen. Členství Junior je limitováno věkem do 18 let.

4.  Čestný člen ČMS - o čestném členství rozhoduje Rada ČMS.

 

Platba členských příspěvků

Platby členských příspěvků provádějte do konce měsíce ledna. Výše členského příspěvku k tomuto termínu je:

- 650 Kč / ročně pro stávajícího člena nebo kouzelníka, který v minulosti již byl členem ČMS.

- 400 Kč / ročně pro přidruženého člena (stávající nebo nový člen může příslušníky svojí rodiny přihlásit jako přidružené členy, kteří nedostávají časopis Moderní magie, ale jinak jsou naprosto řádnými as plnoprávnými členy ČMS s veškerými právy a povinnostmi. Časopis mají v rámci rodiny jenom jeden, který je adresován na stávajícího člena ČMS).

- 400 Kč / ročně pro členství Junior.

- 750 Kč / ročně pro nového člena (v následujících letech platí již standardní členský příspěvek).

- 500 Kč / ročně pro nového člena Juniora (v následujících letech platí již standardní členský příspěvek).

- Platby po termínu jsou navýšeny o 100,- Kč.

Pokud možno - platbu proveďte převodem na účet ČMS:
Číslo účtu pro platby v rámci ČR: 290 058 582 4/2010 (Fio banka)
Číslo účtu pro platby ze Slovenska: IBAN: SK618 330 000 000 290 058 582 4, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Číslo účtu pro platby z jiných zemí: IBAN: CZ502 010 000 000 290 058 582 4, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Abychom platbu lépe identifikovali, uveďte do "zprávy pro příjemce" své jméno a příjmení. V případě, že platíte za nezletilého syna/dceru nebo za kamaráda atd., vždy uveďte jméno člena, který je v databázi veden. Variabilní symbol není nutný.

Dále můžete platbu uhradit poštovní složenkou na adresu:

Český magický svaz
Modřínová 971
252 42 Jesenice u Prahy

Do zprávy rovněž uveďte vše potřebné. Na stejnou adresu nebo na emailovou: manager@jirihadas.cz posílejte změny údajů - adres, kontaktů apod. Stejně tak přihlášky nových členů ČMS. Jedině takto můžeme předejít možnému zdržení v předání informací. To, že MM poštou nepřijde, může být dáno jednak vinou samotné pošty nebo tím, že jsme Vaši platbu nebyli schopni identifikovat.

Základní informace o ČMS na úvodní stránce zde.

 

 

 

Soubory

1477606910_prihlaska_SK.jpg (Stáhnout) 1477606879_prihlaska_CZ.jpg (Stáhnout)

Adresa

Český magický svaz, z.s.
Modřínová 971
252 42 Jesenice u Prahy

Jsme členem FISM

logo fism

Přihlásit odběr novinek

Nahoru