Na konci 18. a začátku 19. století bylo v Praze mnoho zájemců či milovníků kouzel, kteří se porůznu scházeli v kavárnách apod. Byl zde náznak potřeby založení nějakého uskupení. Došlo k tomu v roce 1922, kdy seskupil kolem sebe oblíbený a obětavý Otakar Hlaváč několik příznivců magie. Vzniká dne 3. listopadu 1922 MAGICKÝ KLUB PRAHA, jehož předsedou se stal Otakar Hlaváč, velmi nadšený magik.

Magický klub Praha tak patří mezi nejstarší kouzelnické kluby. Dokonce je nejstarším klubem ve  střední Evropě.

Klub se velmi zdárně rozvíjel. Ve svém středu měl tehdy velmi populárního mistra Viktora Ponrepa a světového Greata Rollanda (Ed.Krause, zubní technik, procestoval celý svět) a jiné. Sám předseda O.Hlaváč, který vedl klub na úrovni klubů zahraničních, s kterými byly ihned navázány styky, a vzájemnými návštěvami byly prohlubovány znalosti členstva.

Klub byl mnohočlenný a v rámci vývoje se členové chtěli realizovat. Dochází k hádkám, nesnášenlivosti apod. Dochází k odchodu části členské základny a k založení dalších spolků - Magická lože Ponrepo; Skam. V šedesátých letech jsou zakládány kroužky, díky členům MKP, ale ty již působí pod Závodními kluby.

Schůzky byly jednou týdně. Pěstovala se tehdy mikromagie. Každý měsíc se vždy konalo jevištní představení. První velké veřejné vystoupení bylo v roce 1925 v Radiopaláci. V roce 1932 pak byl velmi krásný, noblesní a reprezentační večer MKP v místnostech hotelu Palace v Panské ulici, kde se před nabitým sálem s krásným jevištěm klub velmi zdařile představil pražské veřejnosti.

Mnozí z členů dosáhli velkých úspěchů a dodnes jsou jejich jména v cizině vyslovována s úctou a obdivem. MKP při různých příležitostech vzpomíná na tyto své členy. V roce 2012, kdy bylo klubu devadesát let jim byl věnován celý blok s ukázkami jejich nejoblíbenějších kouzel.

V současné době se MKP (evidovaný spolek), schází každé pondělí (mimo prázdnin), od 18:00 hodin v prostorách Kavárny a restaurace NA BŘEHU 3, PRAHA 9, nedaleko metra Vysočanská.

Prezentuje se na veřejných pondělních vystoupeních. Podrobnější informace naleznete na stránkách našeho klubu Magicky klub Praha nebo na facebooku.

Pod záštitou MKP působí též dětský kouzelnický kroužek, který se schází po celý školní rok každé pondělí od 17:00 hodin v prostorách DDM Praha 5. Zájemci o kroužek se mohou přihlásit u jeho vedoucího pana Jiřího Lorence tel.:+420 724 448 093.

Webové stránky: >>MAGICKÝ KLUB PRAHA>>

Facebook: >>MAGICKÝ KLUB PRAHA>>

Kontakty:

Jednatel: Karel Hybš, tel.: +420 602 349 038, khybs@seznam.cz

Předseda klubu: Ing. Igor Kasalický, e-mail: igor.kasalicky@email.cz

Místopředseda klubu: Jakub Koutský, e-mail: KoutskyJ@gmail.com 

 

Adresa

Český magický svaz, z.s.
Modřínová 971
252 42 Jesenice u Prahy

Jsme členem FISM

logo fism

Přihlásit odběr novinek

Nahoru