Historie KIM clubu

Na jaře roku 1956 pořádala osvětová beseda v Praze 2 několik kurzů společenské zábavy a kouzel, které vedl Karel Zrůbek. Kurzy byly velmi dobře připraveny, a tak posluchači kouzlům zcela propadli. Tento kurz navštěvovali také Jan Fechtner, František Bartoš a Gustav Unterfranc. Na jednu ze schůzek byli přizváni Karlel Zintla, který seznamoval přítomné s taji servant a Zdeněk Šťáhlavský, který předvedl speciálně upravené karetní hry. Po skončení kurzu zůstala otázka jak pokračovat. Dne 12. října 1956 Karel Zrůbek a Karel Zintl svolali zájemce do kavárny U Nováků, kde magický kroužek založili. Předsedou byl zvolen Karel Zrůbek a jednatelem Jan Fechtner.

Karlu Zintlovi vděčíme za návrh klubového jména, odznaku a stanov. Do roku 1957 vystřídal KIM (Kouzla, Iluze, Magie) několikrát místo svého působení (U Fleků, U Zpěváčků, Klub 5, Koruna, Dubrovník). V roce 1957 se klub scházel v místnostech OB Praha 2 v Nuslích, kde byl malý sál s jevištěm a teprve zde začal klub správně fungovat. Dne 11. 2. 1957 byla svolána první valná hromada, na které byl předsedou klubu zvolen Václav Hájek a jednatelem Jan Fechtner. 30. 3. 1963 zde byl poprvé uspořádán Večer děsu, který připravili členové Jan Fechtner, Karel Poláček, František Bartoš a Zdeněk Štáhlavský. Byly vytvořeny glejty a přísaha napsaná Marií Stroblovou, která je užívána dodnes.

Od 1. 1. 1966 se klub scházel v Rumunské ulici 25. V těchto prostorách dne 28. 3. 1967 jednali zástupci magických klubů o společných programech. Na půdě KIM - clubu byl na schůzkách předních pražských magiků dán popud k ustanovení Unie pražských magiků. Když Unie pražských magiků začala vydávat časopis Čáry máry, ukončili jsme dnem 7. 1. 1969 vydávat klubový časopis KIM - revue, který vycházel celkem sedm let.

V klubu je do dnes jedenkrát ročně pořádána soutěž O nejlepšího kouzelníka KIM - clubu v kategorii jevištní magie a mikromagie. Tato soutěž je pro každého člena povinná. Na oživení klubových schůzek byl s velkým úspěchem připraven cyklus "dnes večer bavím já", kde se předem určený člen stal organizátorem a režisérem celého večera. I tato tradice je více méně udržována do dnes. Mezi nejoblíbenější klubové pořady patřily - Večer kouzel a humoru, Café - magic - show, Mikulášské nadílky pro děti, Večery s kouzly. V klubu byl také uspořádán Kurz pohybové výchovy, který vedla Sylvie Randová a Kurz mluveného slova, který vedla Milena Machová.

KIM - club spolupracoval se všemi pražskými kluby a aktivně se podílel na jejich akcích. Za svou činnost byl KIM - club vyhodnocen na konferenci UPM jako nejaktivnější klub poprvé již v roce 1970. Za rok 1980 byla činnost našeho klubu ohodnocena udělením medaile Jindřicha Balcara.

Převratem skončilo poklidné období KIM - clubu. Z prostor, ve kterých se KIM scházel, jsme byli vyhozeni na chodník doslova a do písmene. Všechny naše věci tak sloužily náhodným chodcům. Po upozornění jsme věci odvezli a uschovali různě u členů klubu. Díky přátelskému pochopení Diablo klubu, který sídlil nedaleko ÚKDŽ, jsme mohli navštěvovat společné schůzky. Potom následovala další strastiplná cesta jako v roce 1957 (1991 - ÚKDŽ s Diablo, 1992 - divadélko Jiskra, 1993 – Spektrum, 1994 - 1997 ÚDA - Praha 6). Celé toto období byl předsedou Jan Stach, který touto nelehkou cestou procházel s ostatními členy KIMu.


KIM club dnes

Po několikaletém spánku se díky Jaroslavu Kuncovi začaly psát nové dějiny KIM – clubu. Nejtěžší úkol byl sehnat vhodný prostor pro
klubové schůzky. Po šestnácti měsících našel Jaroslav Kunc místo v Hudební škole na Praze 11 - Háje. Prostor byl vyhovující, malá kavárna
a hlavně krásný sál (podobný jako v Rumunské ul.).

Na magické datum 22. 2. 2000 svolal všechny členy na zahajovací schůzi. Ve spolupráci s Janem Jedličkou jsme získali pro klub výborné a talentované adepty z jeho kouzelnické školy, kteří vdechli do klubové činnosti elán a energii. Tady se tedy pomalu začínají psát dějiny OBNOVENÉHO KLUBU.

22. 2. 2016 Kim – club Praha  oslavil 16 let od svého ZNOVUZROZENÍ. Předseda je stále Jarda Kunc, k dnešnímu dni je v tomto klubu 22 členů + 4 adepti. Scházíme se každé pondělí ve Spektru na Karlínském náměstí od 18:30 – 22:00 hod.

Naše členská základna je velmi mladá a opravdu každý může vystoupit se svým programem. Podrobný přehled členů a akcí najdete na našich stránkách

Webové stránky: >>KIM- CLUB PRAHA>> 

 Facebook: >>KIM - CLUB PRAHA>>

JSME JINÍ .... JSME KIM


 

Adresa

Český magický svaz, z.s.
Modřínová 971
252 42 Jesenice u Prahy

Jsme členem FISM

logo fism

Přihlásit odběr novinek

Nahoru