Milí kouzelníci, milé kouzelnice a všichni přátelé magie a kouzel,

v sobotu 5. listopadu 2016 se uskuteční podzimní magická Posilovna. Tradičně se společně setkáme v přerovském Hotelu Fit, který bude návštěvníků otevřen již od 9.00 hodin. Magickou Posilovnu dvakrát ročně organizuje Unie moravských kouzelníků za finanční podpory Českého magického svazu.

Chtěli bychom vás upozornit, že v rámci Posilovny se uskuteční velmi důležitý sněm UMK, jehož hlavním bodem jednání je volba prezidenta UMK, nové výkonné rady a schválení stanov, abychom do konce roku mohli požádat o registraci jako nově zapsaný spolek, což nám vyplývá ze zákona. Žádáme proto členskou základnu UMK o co největší účast.

Nenechte si ujít bohatý program.
Magickou Posilovnu zahájí Ondřej Pšenička - Zamíchejte motýly.  Hlavním seminaristou bude Petr Kravčík, který pokračuje ve své sérii kouzel LE JAVES III.  Seminář obsahuje nejen předvedení kouzel, ale po přestávce také následně jejich vysvětlení.

Po obědě bude zahájen sněm UMK, ve kterém nejprve prezident UMK poblahopřeje jubilantům, kteří ve druhém pololetí letošního roku oslaví nebo už oslavili své kulaté životní jubileum. Poté bude probíhat již výše zmíněný program sněmu.
Po skončení sněmu si Klub kouzel a magie Pardubice připravili prezentaci ze své klubové činnosti a také jejich nového muzea magie.

Od začátku Posilovny v 9.00 hodin bude otevřen kouzelnický bazar známých výrobců a prodejců, který bude probíhat po celou dobu konání. Upozorňujeme vás, že bazar bude uzavřen v době seminářů a konání sněmu UMK).

Samozřejmě nezapomínáme na kouzelníky, kteří na magickou Posilovnu přijíždějí ze vzdálenějších míst naší republiky nebo ze zahraničí. Již v pátek bude jako pokaždé v předvečer Posilovny posezení s přáteli, kouzlení, výměna zkušeností atd. „Předposilovna“ se uskuteční v restauraci U Radnice na náměstí T.G.M. v Přerově.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST! 

Další fotografie

Adresa

Český magický svaz, z.s.
Modřínová 971
252 42 Jesenice u Prahy

Jsme členem FISM

logo fism

Přihlásit odběr novinek

Nahoru